Chính sách bảo mật

Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng

Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của bạn và nhận thấy nhu cầu bảo vệ thông tin nhận dạng cá nhân (bất kỳ thông tin nào có thể nhận dạng bạn, chẳng hạn như tên, chi tiết hộ chiếu và số điện thoại) mà bạn chia sẻ với chúng tôi. Chúng tôi muốn đảm bảo với bạn rằng chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn phù hợp khi bảo vệ quyền riêng tư của bạn trên các trang web của chúng tôi.

1/Mục đích thu thập thông tin khách hàng để:

‘- Làm cơ sở dữ liệu trong quy trình chăm sóc, tư vấn cho khách hàng

‘- Lưu trữ hồ sơ thông tin nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình chăm sóc sau bán hàng cho khách hàng để đảm bảo chất lượng dịch vụ tốt nhất.

‘- Phạm vi thu thập thông tin gồm: Họ tên, năm sinh, địa chỉ, quốc tịch, email, số điện thoại.

2/ Phạm vi sử dụng thông tin: Toàn bộ thông tin được cung cấp từ khách hàng chỉ được sử dụng nội bộ tại Công ty Cổ phần Saquila Hospitality.

3/ Thời gian lưu trữ thông tin: Toàn bộ thông tin cá nhân của khách hàng đều được lưu trữ bảo mật trên hệ thống nội bộ của chúng tôi trong suốt quá trình trước, trong và sau khi sử dụng dịch vụ hoặc cho đến khi nhận được yêu cầu huy bỏ các thông tin đã cung cấp từ phía khách hàng.

4/ Những người được tiếp cận với thông tin khách hàng: Bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng đang làm việc tại Công ty Cổ phần Saquila Hospitality.

5/ Đơn vị thu thập và quản lý thông tin khách hàng: là bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Saquila Hospitality.

6/ Phương thức và công cụ để khách hàng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình: khách hàng có thể chỉnh sửa, cập nhật thông tin cá nhân của mình thông qua việc liên hệ trực tiếp bộ phận quản lý và chăm sóc khách hàng tại Công ty Cổ phần Saquila Hospitality hoặc liê hệ số điện thoại 1900.9290 – để được hỗ trợ thay đổi, chỉnh sửa, yêu cầu xóa bỏ thông tin.

 

Liên hệ đặt lịch